Have your say on digital local government

Have your say on digital local government

Local government is developing a new Digital and ICT Strategy.

We would like to understand how you currently use digital and online services and how you’d like to use digital local government services in future.

A survey has been developed to help better understand the needs of the public and businesses.  The findings from the survey will be used to inform the new Strategy.

Your views will help us to:

  • Deliver better online local government services
  • Plan for the future of digital and ICT in local government
  • Understand what works well for members of the public or businesses
  • Understand where we need to do more to help people to use and access online local government services

 

Please complete the survey online at https://forms.office.com/e/3yBJRxnCrr

The closing date for the survey is Friday 11th August.


 

Alt nuachta ar an láithreán gréasáin

 

Nocht do thuairim ar rialtas áitiúil digiteach

Tá straitéis nua Digiteach agus TFC á forbairt ag rialtas áitiúil.

Ba mhaith linn a thuiscint conas a úsáideann tú seirbhísí digiteacha ar líne faoi láthair agus conas ar mhaith leat seirbhísí na rialtas áitiúil a úsáid feasta.

Forbraíodh suirbhé chun cabhrú linn chun tuiscint níos fearr a fháil ar riachtanais an phobail agus gnólachtaí.  Bainfear úsáid as torthaí an tsuirbhé mar bhonn eolais don Straitéis nua.

Cabhróidh do thuairimí linn chun:

  • Seirbhísí rialtais áitiúil níos fearr a sholáthar ar líne
  • Pleanáil do thodhchaí digiteach agus TFC sa rialtas áitiúil
  • Na rudaí a thuiscint a oibríonn go maith do bhaill an phobail nó do ghnólachtaí
  • Na háiteanna a thuiscint ina bhfuil níos mó le déanamh againn chun cabhrú le daoine rochtain a fháil ar sheirbhísí rialtais áitiúil ar líne agus úsáid a bhaint astu

 

Comhlánaigh an suirbhé ar líne ag https://forms.office.com/e/VfDQV5Zin3

Dúnfar an suirbhé ar an 11 Lúnasa 2023

Event Date:
Date:
August 11, 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To top
Skip to content